#actagainstabuse

Femina X Rainmaker с #ActAgainstAbuse насочва вниманието към безопасни работни места

Femina, в партньорство с Rainmaker, стартира втората фаза на кампанията #ActAgainstAbuse срещу сексуалния тормоз на работното място